Hungarian words you should know

Need a little help with the Hungarian language? It’s only one of the hardest languages to learn. No need to worry, though, here are some basic words that you should be aware of even if you can’t figure out how to say it.

EnglishHungarianpronunciation
thank youköszönömkeu-seu-neum
hi/byesziaseeyaa
yesigenee-gen
nonemnem
cheers!egészségedreegeh-sheh-geh-dreh
congratulationsgratulálokgra-too-la-lok
beersörshur
wineborboar
toiletWCvait-say
good morningjo reggeltyo reg-elt
good afternoonjo napotyo nap-ot
good nightjo éjtyo ate
I don’t understandnem értemnem ayr-tem
where is…hol van…hol van
how muchmennyimen-yi
how much does it costmennyibe kerülmen-yi beh keh-rule
how are you?hogy vagy?hayge vayge?
pleasekéremkay-rem
you’re welcomeszívesensee-vesh-en
excuse meelnézéstel-nay-zaysht
I can’t speak Hungariannem tudok magyarulnem too-dok mo-dyo-rul
do you speak English?beszél angolul?beh-sail awn-goal-ool?
1egyej
2kettöcat-teu
3háromhaa-rawm
4négynayj
5öteut
6hathot
7héthayt
8nyolcnyawlts
9kilenckilents
10tizteez
20húszhooz
30harminchar-mints
40negyvennej-ven
50ötveneut-ven
60hatvenhot-von
70hetvenhet-von
80nyolcvannyawlts-ven
90kilencvenki-lents-ven
100százsaaz
Submit comment

0 comments