Peter’s Speech

Due to popular demand, we have posted the transcript of Peter’s moving father of the bride speech for you to re-live the moment:

ENGLISH VERION

Dear Friends,

Thank you for coming from all around Hungary and the world to this Cinderella castle to celebrate our princess and her prince.

Did you see the 24 flags out there? The local people thought the United Nations are having a meeting here. We are proud to host so many friends from different countries and cultures here.

I am a happy and sad father. It is hard to disguise my emotion.

Sophie, we are proud of you that you could fit in so well into different parts of the world. In Hungary you established early your love for the European way of life. You were seven years old when we started our family adventures in Canada. At that time I was your prince curtsying you as my little princess.

Then you adjusted to the southern culture of Louisiana. You started to build up your future early with knowledge and instinct. At 13 I escorted you to your first Pearl Jam concert. There you got a new prince – Eddie Vedder. Should I sing from his songs? Rather I quote his lines.

“Hold me, and make it the truth
That when all is lost there will be you
Cause to the universe I don’t mean a thing
And there’s just one word that I still believe
And it’s Love”
–Eddie Vedder

Sophie, we did not imagine the consequences of the Eddie passion at that time. The college years and work in Providence paved your way to your beloved London to meet the prince you were destined for. This is what we are celebrating now.

Sophie, at each place you excelled in your studies and work. You provided a lot of joy to the people around you with your art, design, salsa dancing?, happy and loud smile, and above all – your big heart and willingness to help your friends.

Jason, I am so glad that we have got you as our new son. Jason, you – like Sophie – love and benefit from the multi-culture environment. You are an excellent engineer, project manager, writer, videographer, web designer, tour organizer, and a great promoter of friendship through music and travel. And above all you enjoy the best qualities and recognition in all of these areas. Jason, we are proud of you.

Sophie, Jason, your interest, background, passion, and love – all tie you together. Your different native cultures excel in different areas. You have the opportunity to combine the best of both worlds. You are both in love with music and art. Continue and make use of your talent to bring beauty and love in the life of the people you meet and work for.

Build a bright new world connecting the people of different cultures and beliefs. I wish you a long prosperous life together in love and harmony.

I finish with a quote from the 13th century Persian Sufi poet known as Rumi:

“The minute I heard my first love story I started looking for you, not knowing
how blind that was. Lovers don’t finally meet somewhere. They’re in each other all along.”
–Rumi

HUNGARIAN VERION

Kedves Barátaink!

Köszönjük, hogy az ország és világ összes tályáról eljöttetek ebbe a Csipkerózsika kastélyba hogy ünnepeljük a hercegkisasszonyt és hercegét.

Láttátok kinn a 24 zászlót? A helyiek azt gondolták az ENSZ ülése lesz itt. Büszkék vagyunk, hogy sok barátunkat láthatjuk véndegül ma.

Egy boldog és szomoru apa vagyok. Csak nehogy elérzékenyüljek.

Zsófi, büszkék vagyunk rád, hogy így be tudtál illeszkedni a világ sok helyén. Az európai életstílust már kisgyerekként megszeretted Magyarországon. Hét éves voltál mikor elindultunk a családi kalandra Kanadába. Ekkor én voltam a herceged, aki letérdelt a hercegkisasszonya előtt.

Aztán a louisianai déli szokásokhoz kellett alkalmazkodnod. Korán elkezdted építeni a jövődet tudatosan és ösztönösen. 13 éves korodban kísértelek az első Pearl Jam koncertedre. Ott egy új herceget választottál – Eddie Veddert, a Pearl Jam csillagot. Énekeljek Eddietől egy számot? Inkább idézem sorait:

“Ölelj szorosan és ez legyen a valóság
És ha minden elveszett, ott leszel te
Mert a világ nem jelent semmit
És én már csak egy világban hiszek és ez
A szerelem”
–Eddie Vedder

Zsófi, ekkor még nem sejtettük, hogy milyen messzire nyúló következményei lesznek ennek a Pearl Jam szenvedélyednek. A providence-i diák évekkel és munkával készültél fel a vágyott londoni életre és megismerni az új herceged. Ezt ünnepeljük most együtt.

Zsófi, te mindegyik helyen kitűntél tanulásban és munkában. Sok örömöt hoztál a művészeteddel, terveiddel, szalsza táncoddal?, boldog és hangos mosolyoddal, de leginkább érző szíveddel és segítőkészségeddel.

Jason, úgy örülök, hogy új fiút kaptunk veled. Te is, mint Zsófi, szereted a sokszínű életet. Jason kiváló mérnök, project szervező, író, filmező, utazás-szervező, a zene és utazás nagykövete a világban. És mindenütt elismerés és barátok kísérik. Jason, büszkék vagyunk rád.

Zsófi, Jason, az érdelődésetek, hátteretek, szenvedélyeitek és szerelmetek mind összeköt titeket. A különböző kultúrális háttér másban kiváló. A ti lehetősegetek a két világ előnyeinek ötvözése. Mindketten imádjátok a zenét és az alkotó m űvészetet. Folytassátok ezt és a tehetségetek kamatoztatva vigyetek szépséget és szeretet az emberek életébe munkátokkal és barátságotokkal.

Alkossatok egy szép új világot, összekötve különböző kultúrák és hitek vallóit. Kívánok nektek egy hosszú és termékeny életet együtt szerelemben és egyetértésben.

A 13. századi, Rumi néven ismert Perzsa Szufi költőtől idézek végezetül:

“Amint meghallottam az első szerelmi történetet, Elkezdtelek keresni
Nem tudva milyen vak voltam. Szerelmesek nem csak úgy találkoznak valahol.
Ők mindig egymásban élnek”
–Rumi

Submit comment

0 comments